Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για πρώτη φορά στην πόλη της Καρδίτσας

Χαρακτηριστική εικόνα: