Πρότυπο συμμετοχής

Τίτλος - ΣχολείοΤίτλος έργου (title):

Ετικέτες (tags): 

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καρδίτσας

Σχολείο (school):

Τάξη (class):

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)

Ομάδα μαθητών (students)


Περιγραφή (description)

Είδος έργου (category)


Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)


Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)