Κόμικ για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Κόμικ για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Δημοτικό Σχολείο Ιτέας


Τίτλος έργου (title)Ασφάλεια στο Διαδίκτυο


Ετικέτες (tags)
Ασφάλεια, διαδίκτυο, phishing, passwords, cyberbullying, προσωπικά δεδομένα, ρητορική μίσους, fake news, εθισμός


Σχολείο (school)Δημοτικό Σχολείο Ιτέας


Τάξη (class)Ε’ & Στ’


Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers): Παππάς Δημήτρης


Ομάδα μαθητών (students):  4  με 8 μαθητές

Περιγραφή (description): 
Οι μαθητές δημιούργησαν ένα ψηφιακό κόμικ για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο με τη βοήθεια της ιστοσελίδας Pixton. Επέλεξαν ανάμεσα από έξι θεματικές ενότητες (εθισμός στο διαδίκτυο, phishing emails, ασφαλείς κωδικοί, ρητορική μίσους, fake news και προσωπικά δεδομένα) για να πουν την ιστορία  τους και να διδάξουν καλές πρακτικές στο διαδίκτυο.


Είδος έργου (category): Κόμικ

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software): 
Pixton.com

Ιστοσελίδα (webpage): http://bit.ly/3bW1VBQ

Χαρακτηριστική εικόνα (image):