Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Τίτλος έργου:  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Σχολείο:  3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τάξη:  Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ομάδα μαθητών-τάξη:  τμήματα Γ2 -  Γ3

Περιγραφή:  Το πρόγραμμα προσομοιώνει τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Συγκεκριμένα όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός, ο λαμπτήρας είναι γκρι (σβηστός) και όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, ο λαμπτήρας είναι κίτρινος (αναμμένος)

Είδος έργου:  Πρόγραμμα προσομοίωσης ηλεκτρικού κυκλώματος.

 Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε:  Scratch 2

 Άλλες πληροφορίες:

Χρησιμοποιήθηκαν έτοιμες εικόνες για τη μπαταρία και το λαμπτήρα. Οι μαθητές σχεδίασαν το κύκλωμα, το αντικείμενο διακόπτης (μαύρο τμήμα) για το οποίο δημιούργησαν το σενάριο εντολών του.

  Χαρακτηριστική εικόνα: