Πασχαλινά Κάλαντα και Ύμνοι

 Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού Καρδίτσας


Τίτλος έργου: «Πασχαλινά Κάλαντα και Ύμνοι»

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού Καρδίτσας

Τάξη: Ε΄- ΣΤ΄

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κολοβός Δημήτριος  ΠΕ86, Παπακώστα Έλενα ΠΕ79.01

Ομάδα μαθητών-τάξη:

Περιγραφή: Ψηφιακό βιβλίο με ηχογραφήσεις Πασχαλινών Καλάντων και Ύμνων

 Είδος έργου: Ψηφιακό βιβλίο

 Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: bookcreator.com

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου:

 <div style="display:inline-block;vertical-align:top;width:300px;margin:20px auto;color:#333;background:#fff;border:1px solid #ddd;line-height:1.2;text-decoration:none;padding:0"><a href="https://read.bookcreator.com/OeKS4QeElJZ7nEEtaIAcr183hj53/cj7NJCpBSfilXevAit_Yng" style="display:block;color:#333;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;padding:0;font-weight:normal" target="_blank"><img src="https://assets.api.bookcreator.com/OeKS4QeElJZ7nEEtaIAcr183hj53/books/cj7NJCpBSfilXevAit_Yng/cover/share" style="max-height:300px;max-width:100%;display:block;margin:0 auto;padding:0;border:none" alt="Πασχαλινά Κάλαντα και Ύμνοι"/></a><div style="display:block;padding:20px;overflow:hidden;overflow-x:hidden;border-top:1px solid #ddd"><div style="display:block;color:#333;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;padding:0;font-weight:normal;font-size:21px;margin:0 0 0.25em"><a href="https://read.bookcreator.com/OeKS4QeElJZ7nEEtaIAcr183hj53/cj7NJCpBSfilXevAit_Yng" style="display:block;color:#333;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;padding:0;font-weight:normal" target="_blank">Πασχαλινά Κάλαντα και Ύμνοι</a></div><div style="display:block;color:#333;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;padding:0;font-weight:normal;font-size:16px;margin:0 0 0.5em"><a href="https://read.bookcreator.com/OeKS4QeElJZ7nEEtaIAcr183hj53/cj7NJCpBSfilXevAit_Yng" style="display:block;color:#333;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;padding:0;font-weight:normal" target="_blank">Click to read this book, made with Book Creator</a></div><div style="display:block;color:#455a64;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;padding:0;font-weight:bold;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;font-size:14px"><a href="https://read.bookcreator.com/OeKS4QeElJZ7nEEtaIAcr183hj53/cj7NJCpBSfilXevAit_Yng" style="display:block;color:#333;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;padding:0;font-weight:normal" target="_blank">https://read.bookcreator.com</a></div></div></div>

 

Ιστοσελίδα/Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/dimartekar/2022/04/18/symmetochi-se-ethniko-programma-etwinning-schetiko-me-ta-ithi-kai-ethima-tis-lampris/

 https://read.bookcreator.com/OeKS4QeElJZ7nEEtaIAcr183hj53/cj7NJCpBSfilXevAit_Yng

 

Χαρακτηριστική εικόνα: