Ρομποτικός Φύλακας

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας


 Τίτλος έργου: Ρομποτικός Φύλακας_Killjoy’s AlarmBot

Σχολείο: 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας

Τάξη: Α’ Λυκείου

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

  • Μαυραντζάς Νικόλαος (Πληροφορικός)
  • Μαρία Καμπόση (Πληροφορικός)

Ομάδα μαθητών-τάξη: Ελένη Παππά, Παναγιώτα Μπάτρα

Περιγραφή: Δημιουργία ενός ρομποτικού φύλακα με τη χρήση micro:bit, βηματικού κινητήρα, σερβοκινητήρα και αισθητήρα απόστασης.

Χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας υπερήχων HC-SR04 τοποθετημένος πάνω σε έναν βηματικό κινητήρα. Δημιουργήσαμε έτσι, ένα σόναρ με γωνία ελέγχου 270ο. Όταν ανιχνευθεί εισβολή στον ελεγχόμενο χώρο τότε εκτοξεύεται ένα λάστιχο χρησιμοποιώντας έναν σερβοκινητήρα ως σκανδάλη και ταυτόχρονα ακούγεται ηχητική ειδοποίηση.

Είδος έργου: Ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: makecode microbit

Χαρακτηριστική εικόνα: