Η ιστορία των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η ιστορία των Γλυπτών του Παρθενώνα - 6ο Δημοτικό Καρδίτσας

Τίτλος έργου (title): Η ιστορία των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σχολείο (school): 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Τάξη (class): Ε' και ΣΤ' Τάξεις

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers): ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ομάδα μαθητών (students):  Μαθητές από τις Ε' και ΣΤ' τάξεις του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Περιγραφή (description): Πρόκειται για τρία παιχνίδια βασισμένα στο ίδιο θέμα: «τα Γλυπτά του Παρθενώνα», τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ως μια τριλογία παιχνιδιού.
Το πρώτο παιχνίδι ονομάζεται Φρυκτωρίες και προσομοιώνει το αρχαιότερο συγκροτημένο επικοινωνιακό σύστημα συνεννόησης στον ευρωπαϊκό χώρο, ενδεχομένως και στον κόσμο. Μια τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων, με μηνύματα που μεταβιβάζονταν από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών στη διάρκεια της νύκτας (φρυκτός = πυρσός και ώρα = φροντίδα). Το δεύτερο παιχνίδι είναι παιχνίδι Ζωγραφικής και βασίζεται στο εκπαιδευτικό λογισμικό της σελίδας του Μουσείου Ακρόπολης «Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο» που το βρίσκουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/ . Εκεί μπορούν να διαλέξουν το πινέλο και τα χρώματα που επιθυμούν, χρωματίζοντας το άγαλμα της Πεπλοφόρου όσες φορές επιθυμούν και με πολλές απίθανες παραλλαγές. Το τρίτο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι γνώσεων όπου οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν τις χαμένες πλάκες-επιγραφές των γλυπτών του Παρθενώνα στα αντίστοιχα αγάλματα που κοσμούν το Μουσείο της Ακρόπολης. Δίνονται πληροφορίες για την κάθε επιγραφή ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν να την τοποθετήσουν στο σωστό άγαλμα και να γίνουν άξιοι υποστηρικτές του Μουσείου.

Είδος έργου (category):  scratch game


Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software): scratch 3


Άλλες πληροφορίες (info): https://www.youtube.com/watch?v=zEsuaNfCWPM&t=1s&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1%CF%82


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code): 


Ιστοσελίδα (webpage): https://scratch.mit.edu/projects/398384489/


Χαρακτηριστική εικόνα (image):