Το κόμικ της πίεσης

 Το κόμικ της πίεσης - ΕΝΕΕΓΥΛ Σοφάδων

Τίτλος έργου (title): Το κόμικ της πίεσης


Σχολείο (school): ΕΝΕΕΓΥΛ Σοφάδων

Τάξη (class): Α’ Λυκείου, Β’ Πληροφορικής

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers): Παναγιώτου Αικατερίνη, Κατέρης Αθανάσιος

Ομάδα μαθητών (students): 

Περιγραφή (description): Διεπιστημονικό σχέδιο συνεργασίας μεταξύ των μαθημάτων “Βασικά Θέματα Πληροφορικής” και “Φυσικής”. Οι μαθητές δημιούργησαν συνεργατικά ένα ψηφιακό κόμικ, βασιζόμενοι σε ένα παλιό ανέκδοτο με θέμα την μονάδα μέτρησης της πίεσης και του τύπου υπολογισμού της. Στη συνέχεια δημιούργησαν και ένα βίντεο για να παρουσιάσουν το έργο τους.


Είδος έργου (category): Κόμικ

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software): Pixton

Άλλες πληροφορίες (info): Το βίντεο για την παρουσίαση του έργου τους δημιουργήθηκε επίσης από τους μαθητές με το Windows Movie Maker.

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code): 
Βίντεο παρουσίασης έργου: https://youtu.be/19YfLcXplTg

Ιστοσελίδα (webpage): https://share.pixton.com/qm11drg

Χαρακτηριστική εικόνα (image):