Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα

 Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα-Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού Καρδίτσα

Τίτλος έργου (title)Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα

Σχολείο (school)Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού Καρδίτσας

Τάξη (class): Στ’

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers): Ελένη Τσιαμούρτα, Ευαγγελία Μάνου, Θωμάς Πλιάτσικας

Περιγραφή (description): Διδακτικό σενάριο για το ηλιακό σύστημα 

Είδος έργου (category): Project

Ιστοσελίδα (webpage): 
https://view.genial.ly/5f09c28d7f1d9b0dbffe605d/presentation-project1

Χαρακτηριστική εικόνα (image):