Οι χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του Γουίλι

 

Οι χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του Γουίλι - Δημοτικό Σχολείο Προαστίου

Τίτλος έργου (title)Οι χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του Γουίλι

Σχολείο (school)Δημοτικό Σχολείο Προαστίου

Τάξη (class)Στ
Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers): Ελένη Τσιαμούρτα

Περιγραφή (description): Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι φτιαγμένο από παιδιά, για παιδιά

Είδος έργου (category): Διαδικτυακό παραμύθι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software): 
storyjumper

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου:
 

(code): <div style="width: 480px;max-width:100%;"><a href="//www.storyjumper.com/book/showframe/95110336/5fda83348ddf3" rel="nofollow" class="storyjumper-book" style="text-decoration: none;"><img src="//www.storyjumper.com/book/coverImage/95110336/5fda83348ddf3/480" alt="Book titled 'Οι χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του Γουίλι'" style="border:none;width: 480px;max-width:100%;" /></a><a style="display: block; text-align: center; margin: 0 auto 20px; font-size: 12px; text-decoration: none;" href="//www.storyjumper.com/book/read/95110336/5fda83348ddf3">Read this book made on StoryJumper</a><script>!function(){function d(){"undefined"==typeof SJMakeBookOpenLightBox?--c>0&&setTimeout(d,100):SJMakeBookOpenLightBox()}function e(){/in/.test(document.readyState)?setTimeout(e,9):d()}var a="https:"==document.location.protocol?"https:":"http:";if("undefined"==typeof SJScriptLoaded){window.SJScriptLoaded=!0;var b=document.createElement("script"),c=80;b.src=a+"//www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js",b.async=true,b.setAttribute("defer",""),document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b),e()}}();</script></div>

Ιστοσελίδα (webpage): https://www.storyjumper.com/book/read/95110336/5fda83348ddf3

Χαρακτηριστική εικόνα (image):